Crystals and Tropical Combinatorics

2008/8/26-8/30
関西セミナーハウス

報告書 PDF

Nakashima1 Nakashima2 Nakashima3 Nakashima4 Nakashima5

 

Workshop on algebras in Lie theory

2008/9/6-9/12
玉原国際セミナーハウス

報告書 PDF

Ariki1 Ariki2 Ariki3 Ariki4 Ariki5