No.62
関数方程式の近似解法研究会報告集
Approximate Solutions of Functional Equations
 
1968/07/15〜1968/07/17
占部 実
URABE,MINORU
 
目 次
 
1. ある非線形問題について (関数方程式の近似解法研究会報告集)-------------------------------------------------------------------------1
  東京大学工学部 / 東京大学工学部  南雲 仁一 / 吉澤 修治 (NAGUMO,JINICHI / YOSHIZAWA,SHUJI)
 
2. 変換理論による2階非線形微分方程式の解の探索 (関数方程式の近似解法研究会報告集)---------------------------------------------------13
  京都大学工学部 / 京都大学工学部 / 京都大学工学部  林 千博 / 上田 [ヨシ]亮 / 川上 博 (HAYASHI,CHIHIRO / UEDA,YOSHISUKE / KAWAKAMI,HIROSHI)
 
3. Galerkin's Procedure for Nonlinear Periodic Systems (関数方程式の近似解法研究会報告集)-------------------------------------------27
  京都大学数理解析研究所  占部 実 (URABE,MINORU)
 
4. Eventual Stability and Control Systems (関数方程式の近似解法研究会報告集)--------------------------------------------------------47
  東北大学理学部  吉沢 太郎 (YOSHIZAWA,TARO)
 
5. 平面上の追跡・回避ゲーム (関数方程式の近似解法研究会報告集)----------------------------------------------------------------------55
  大阪大学基礎工学部 / 大阪大学基礎工学部 / 大阪大学基礎工学部  坂和 愛幸 / 福西 宏有 / 森岡 孝男 (SAKAWA,YOSHIYUKI / FUKUNISHI,KOYU / MORIOKA,TAKAO)
 
6. 最適化手法のいろいろ : 総合報告 (関数方程式の近似解法研究会報告集)---------------------------------------------------------------81
  慶応義塾大学工学部管理工学科  柳井 浩 (YANAI,HIROSHI)
 
7. ピストン問題の差分解法 (関数方程式の近似解法研究会報告集)-----------------------------------------------------------------------139
  京都大学工学部  野木 達夫 (NOGI,TATSUO)
 
8. 電子回路解析における二三の問題 (関数方程式の近似解法研究会報告集)---------------------------------------------------------------151
  日本電気  渡部 和 (WATANABE,KAZU)
 
9. 差分法による微分方程式の解法概論 (関数方程式の近似解法研究会報告集)-------------------------------------------------------------165
  立教大学理学部  一松 信 (HITOTSUMATSU,SHIN)