Researchers

KODERA, Ryosuke (kodera)

OHKAWA, Ryo (ohkawa)


OKAZAKI, Kenta (junes)

ITO, Ko-ki (koki)


ISONO, Yusuke (isono)

URAMOTO, Takeo (uramoto)


OKAMURA, Kazuki (kazukio)

SATOU, Tetsuya (satoutet)


TAKAO, Naotake (takao)

IDE, Yoko (yokoide)


SANNAI, Akiyoshi (sannai)

HIGASHITANI, Akihiro


TAKAO, Kazuto (kazuto)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)