Researchers

KODERA, Ryosuke (kodera)

OHKAWA, Ryo (ohkawa)


OZEKI, Yoshiyasu (yozeki)

ISHIDA, Hiroaki (ishida)


OKAZAKI, Kenta (junes)

ITO, Ko-ki (koki)


IIJIMA, Yu (iijima)

ISONO, Yusuke (isono)


URAMOTO, Takeo (uramoto)

OKAMURA, Kazuki (kazukio)


SATOU, Tetsuya (satoutet)

TAKAO, Naotake (takao)


FUJII, Toru (fizz)

IDE, Yoko (yokoide)


HIRONAKA, Yumiko (hironaka)

TAKAYAMA, Yuuya (takayama)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)