Graduate Students · Research Students

MIKHOV, Rossen (rmikhov)

SASAKI, Shinji (sasaki)


ISHIDA, Yawara (yawara)

HIDA, Takanori (hida)


TAKAYAMA, Yuuya (takayama)

ABE, Yoshihiro (yosihiro)


MOTOURA, Shota (motoura)

MATSUMOTO, Kei (kmtmt)


MOCHIZUKI, Atsushi (mochia)

TAKISAKA, Tohru (takisaka)


MINAMIDE, Arata (minamide)

YANG, Yu (yuyang)


KOMATSU, Kazunobu (kkomatsu)

MOTEKI, Takahiro (moteki)


SHAMOTO, Yota (shamoto)

SUGIMOTO, Yoshihiro (sugimoto)


NAKAMURA, Chikara (chikaran)

KAWAGUCHI, Yuki (ykawa)


ISHIKAWA, Katsumi (katsumi)

ISHIKAWA, Suguru (suguru)


UEMURA, Taichi (uemura)

GENRA, Naoki (gnr)


SAWADA, Koichiro (sawada)

TAKEDA, Hisaki (takeda)


TOKUSHIGE, Yuki (tokusige)

NAKAJIMA, Shuta (njima)


HIGASHIYAMA, Kazumi (higashi)

YAMAMOTO, Kentaro (ykentaro)


WADA, Yuki (yukiwada)

ARATAKE, Hisashi(aratake)


ISHIKAWA, Toshio (toshio)

KAWABE, Takuya (tkawabe)


SARASHINA, Akira (sarashin)

TAKAHASHI, Tomotaka (tomotaka)


TSUJIMURA, Shouta (stsuji)

FUJIWARA, Daichi (fdaichi)


MUKAI, Daichi (daichi)

YOSHINO, Masaki (yoshino)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)