Graduate Students · Research Students

MIKHOV, Rossen (rmikhov)

ISHIDA, Yawara (yawara)


MOTOURA, Shota (motoura)

MATSUMOTO, Kei (kmtmt)


MOCHIZUKI, Atsushi (mochia)

TAKISAKA, Tohru (takisaka)


MINAMIDE, Arata (minamide)

YANG, Yu (yuyang)


KOMATSU, Kazunobu (kkomatsu)

SHAMOTO, Yota (shamoto)


SUGIMOTO, Yoshihiro (sugimoto)

NAKAMURA, Chikara (chikaran)


KAWAGUCHI, Yuki (ykawa)

ISHIKAWA, Katsumi (katsumi)


ISHIKAWA, Suguru (suguru)

UEMURA, Taichi (uemura)


GENRA, Naoki (gnr)

SAWADA, Koichiro (sawada)


TOKUSHIGE, Yuki (tokusige)

NAKAJIMA, Shuta (njima)


HIGASHIYAMA, Kazumi (higashi)

WADA, Yuki (yukiwada)


ARATAKE, Hisashi(aratake)

ISHIKAWA, Toshio (toshio)


KAWABE, Takuya (tkawabe)

SARASHINA, Akira (sarashin)


TAKAHASHI, Tomotaka (tomotaka)

TSUJIMURA, Shouta (stsuji)


FUJIWARA, Daichi (fdaichi)

MUKAI, Daichi (daichi)


YOSHINO, Masaki (yoshino)

ISHIBASHI, Yusuke (yishib)


IMAMURA, Takuma (timamura)

KINOSHITA, Yusuke (yskndot)


SAKANAKA, Taishi (sakanaka)

FUKIHARA, Youji (fukihara)


MAKINO, Tsukasa (makinocs)

MUROTANI, Takahiro (murotani)


MORI, Takahiro (tmori)

Alexander John Van-Brant (alexvb)


OTANI, Yul (otaniyul)

LEGRAND, Maxime (legrand)


FAN, Zhiping (fannancy)

DE CAMPOS AFFONSO, Henrique (henrique)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)