Graduate Students · Research Students

MIKHOV, Rossen (rmikhov)

ISHIDA, Yawara (yawara)


MOCHIZUKI, Atsushi (mochia)

TAKISAKA, Tohru (takisaka)


KOMATSU, Kazunobu (kkomatsu)

SHAMOTO, Yota (shamoto)


SUGIMOTO, Yoshihiro (sugimoto)

NAKAMURA, Chikara (chikaran)


KAWAGUCHI, Yuki (ykawa)

ISHIKAWA, Katsumi (katsumi)


ISHIKAWA, Suguru (suguru)

UEMURA, Taichi (uemura)


GENRA, Naoki (gnr)

SAWADA, Koichiro (sawada)


NAKAJIMA, Shuta (njima)

TOKUSHIGE, Yuki (tokusige)


HIGASHIYAMA, Kazumi (higashi)

ARATAKE, Hisashi(aratake)


ISHIKAWA, Toshio (toshio)

SARASHINA, Akira (sarashin)


TSUJIMURA, Shouta (stsuji)

MUKAI, Daichi (daichi)


YOSHINO, Masaki (yoshino)

ISHIBASHI, Yusuke (yishib)


IMAMURA, Takuma (timamura)

KINOSHITA, Yusuke (yskndot)


SAKANAKA, Taishi (sakanaka)

FUKIHARA, Youji (fukihara)


MAKINO, Tsukasa (makinocs)

MUROTANI, Takahiro (murotani)


MORI, Takahiro (tmori)

VAN-BRANT, Alexander John (alexvb)


LEGRAND, Maxime (legrand)

DE CAMPOS AFFONSO, Henrique (henrique)


YOKOMAKU, Haruki (ykmaku)

UEDA, Mamoru (udmamoru)


TOMITA, Masao (tomita)

MINAMI, Kiraku (kminami)


FUNAKOSHI, Kengo (funakosi)

SUGIMOTO, Shoma (shoma)


KARUO, Hiroaki (karu)

KOBAYASHI, Kanako (kobayasi)


OCHI, Ryo (ochir)

KAJIHARA, Masashi (mkaji)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)