Graduate Students · Research Students

MIKHOV, Rossen (rmikhov)

SASAKI, Shinji (sasaki)


ISHIDA, Yawara (yawara)

HIDA, Takanori (hida)


ABE, Yoshihiro (yosihiro)

MOTOURA, Shota (motoura)


MATSUMOTO, Kei (kmtmt)

MOCHIZUKI, Atsushi (mochia)


TAKISAKA, Tohru (takisaka)

MINAMIDE, Arata (minamide)


YANG, Yu (yuyang)

KOMATSU, Kazunobu (kkomatsu)


MOTEKI, Takahiro (moteki)

SHAMOTO, Yota (shamoto)


SUGIMOTO, Yoshihiro (sugimoto)

NAKAMURA, Chikara (chikaran)


KAWAGUCHI, Yuki (ykawa)

ISHIKAWA, Katsumi (katsumi)


ISHIKAWA, Suguru (suguru)

UEMURA, Taichi (uemura)


GENRA, Naoki (gnr)

SAWADA, Koichiro (sawada)


TAKEDA, Hisaki (takeda)

TOKUSHIGE, Yuki (tokusige)


NAKAJIMA, Shuta (njima)

HIGASHIYAMA, Kazumi (higashi)


YAMAMOTO, Kentaro (ykentaro)

WADA, Yuki (yukiwada)


ARATAKE, Hisashi(aratake)

ISHIKAWA, Toshio (toshio)


KAWABE, Takuya (tkawabe)

SARASHINA, Akira (sarashin)


TAKAHASHI, Tomotaka (tomotaka)

TSUJIMURA, Shouta (stsuji)


FUJIWARA, Daichi (fdaichi)

MUKAI, Daichi (daichi)


YOSHINO, Masaki (yoshino)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)