Graduate Students · Research Students

MIKHOV, Rossen (rmikhov)

ISHIDA, Yawara (yawara)


MOCHIZUKI, Atsushi (mochia)

TAKISAKA, Tohru (takisaka)


KOMATSU, Kazunobu (kkomatsu)

SHAMOTO, Yota (shamoto)


SUGIMOTO, Yoshihiro (sugimoto)

NAKAMURA, Chikara (chikaran)


KAWAGUCHI, Yuki (ykawa)

ISHIKAWA, Katsumi (katsumi)


ISHIKAWA, Suguru (suguru)

UEMURA, Taichi (uemura)


GENRA, Naoki (gnr)

SAWADA, Koichiro (sawada)


NAKAJIMA, Shuta (njima)

TOKUSHIGE, Yuki (tokusige)


HIGASHIYAMA, Kazumi (higashi)

ARATAKE, Hisashi(aratake)


ISHIKAWA, Toshio (toshio)

SARASHINA, Akira (sarashin)


TSUJIMURA, Shouta (stsuji)

MUKAI, Daichi (daichi)


YOSHINO, Masaki (yoshino)

ISHIBASHI, Yusuke (yishib)


IMAMURA, Takuma (timamura)

KINOSHITA, Yusuke (yskndot)


SAKANAKA, Taishi (sakanaka)

FUKIHARA, Youji (fukihara)


MAKINO, Tsukasa (makinocs)

MUROTANI, Takahiro (murotani)


MORI, Takahiro (tmori)

VAN-BRANT, Alexander John (alexvb)


DE CAMPOS AFFONSO, Henrique (henrique)

YOKOMAKU, Haruki (ykmaku)


UEDA, Mamoru (udmamoru)

TOMITA, Masao (tomita)


MINAMI, Kiraku (kminami)

FUNAKOSHI, Kengo (funakosi)


SUGIMOTO, Shoma (shoma)

KARUO, Hiroaki (karu)


KOBAYASHI, Kanako (kobayasi)

OCHI, Ryo (ochir)


KAJIHARA, Masashi (mkaji)

MOU, Zhuoqun (lhclp)


TAFULA SANTOS, Christian (tafula)


(email address: add @kurims.kyoto-u.ac.jp)